warszawa1300-1024×642

II Kongres GRC 2016

W dniach 14-15 września 2016 roku zapraszamy do udziału w drugiej edycji Kongresu GRC, który organizuje Fundacja Edmunda J. Saundersa we współpracy z IIC Poland Chapter. Jest to kontynuacja Kongresu, którego pierwsza edycja odbyła się we wrześniu 2015 roku w Warszawie w tym samym miejscu i okazała się wielkim sukcesem. Głównym celem II Kongresu GRC…

Details
take

Polityka IIC potwierdzenia zdobycia punktów CPE

Podkreślamy, że Członkowie IIC Poland Chapter nie mają obowiązku raportowania ilości gromadzonych punktów CPE (zgodnie z polityką The IIC zdobycia corocznej minimalnej ilości punktów CPE). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy jesteście Państwo losowo wybrani do kontroli. Opisane jest to na corocznej fakturze odnowienia rocznej składki członkowskiej. Już sam fakt odnowienia członkostwa stanowi ważne potwierdzenie zdobycia…

Details
csr5

Co to jest CICA (Certified Internal Controls Auditor) oraz CCS (Certified Controls Specialist)

Institute for Internal Controls – Celem the Institute for Internal Controls (IIC) jest promowanie efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej we wszystkich organizacjach oraz kształcenie profesjonalnych kadr, które skutecznie będą promować wdrażanie i monitorowanie efektywnych systemów kontroli wewnętrznej (w rozumieniu COSO 2013 oraz dobrych praktyk zarządzania, czyli Governance oraz Compliance) oraz zapobiegać i ograniczać występowanie nieprawidłowości, nadużyć…

Details
piles of magazines in the kiosk

Lutowy numer magazynu Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Tematyka numer 02 2016 – Audyt a controlling Kolejny numer magazynu “Controlling i Rachunkowość Zarządcza” poświęcamy tematowi audytu w przedsiębiorstwie. Jaka jest jego rola, cele i zadanie? W jaki sposób audyt korzysta z dostarczanych przez controlling danych? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania stoją przed controllingiem jako funkcją wsparcia dla audytu. Przedstawiamy przykładowy proces…

Details
11224678_1074016712643082_7334119176932792477_n

II Konferencja ISO 31000 (edycja Warszawa)

Już w marcu zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji Konferencji ISO 31000 (edycja Warszawa) w Polsce, organizowanej przez PBSG, gdzie partnerem merytorycznym będzie IIC Poland Chapter. Druga edycja Konferencji przygotowywana jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie organizatorów w budowie i optymalizacji systemów zarządzania ryzykiem według ISO 31000 oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej. W…

Details
COSOERM

„COSO ERM – Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa” – najnowsze wydanie już w sprzedaży.

  Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowsze wydanie książki “COSO ERM – Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – Zintegrowana Struktura Ramowa”(Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniqes), zwane popularnie COSO II . Uznana pozycja organizacji COSO, która stanowi zbiór wskazówek oraz technik ułatwiających zarządzanie ryzykiem…

Details

Czasopismo “Controlling i Rachunkowość Zarządcza” w 2016 roku

  Prezes Fundacji, Edmund J. Saunders, zaproszony został do współpracy przy tworzeniu w 2016 roku czasopisma “Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, gdzie będzie autorem artykułów poświęconych tematyce: “Audyt a controlling” – Rola i zadania audytu i controllingu, wsparcie audytu przez controlling, części wspólne i różnice. W kolejnym roku magazyn “Controlling i Rachunkowość Zarządcza” obfitować będzie w…

Details

Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu?

Ernst & Young Audyt Polska co roku przeprowadza badanie na temat korupcji i nadużyć w biznesie. Wyniki tegorocznego badania zostały podsumowane w raporcie „Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu? Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015. Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka”. Głównym celem dla którego tworzony jest ten raport to chęć podzielenia się wnioskami w…

Details

Definicja kontroli wewnętrznej per COSO 2013

Kontrolę wewnętrzną definiuje się następująco: „Kontrola wewnętrzna to proces dokonywany przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników, mający na celu dostarczenie uzasadnionego zapewnienia dotyczącego realizacji celów związanych z operacjami, sprawozdawczością i zgodnością (*GRC).” Definicja ta odzwierciedla pewne podstawowe koncepcje. Kontrola wewnętrzna jest: dostosowana do osiągania celów przynajmniej w jednej kategorii – operacji, sprawozdawczości i zgodności, procesem…

Details

Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 31000

Wydarzeniem I Kongresu GRC 2015, organizowanego przez Fundację FEJS i IIC Poland Chapter, było wręczenie przedstawicielom Poczty Polskiej SA, pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 31000, potwierdzającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI. Wręczenie certyfikatu poprzedził bardzo ciekawy wykład Pana Andrzeja Wiktorowicza (Poczta Polska SA) w zakresie funkcjonowania GRC w organizacji…

Details

Dziękujemy za udział w I Kongresie GRC (2015)

Szanowni Państwo W imieniu Zarządu Fundacji im. Edmunda J. Saundersa oraz IIC Polska, składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział w I Kongresie GRC (2015), który odbywał się w dniach 16-17 września 2015 r. w Warszawie. Wyrażam również nadzieję, że wszyscy uczestnicy Kongresu byli usatysfakcjonowani zarówno poziomem merytorycznym Kongresu jak i warsztatów towarzyszących. Sądzę,…

Details

Uwaga! Kredyty CPE

  Zwracamy Państwa uwagę, że podane przez nas kredyty CPE (zwane popularnie jako „punkty” CPE), możliwe do zdobycia w związku z udziałem w zajęciach przez nas organizowanych, są to wartości orientacyjne, oszacowane przez nas dla każdych zajęć oddzielnie. Stają się one kredytami CPE NASBA dopiero wtedy, kiedy mamy potwierdzone wszystkie dane (kiedy, gdzie oddbędą się…

Details