Każdy kandydat na członka Instytutu przechodzi rygorystyczny proces kwalifikacji. Osoby spełniające surowe kryteria otrzymują certyfikat potwierdzający zawodowe umiejętności:

 • Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej lub

 • Certified Controls Specialist (CCS) – Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli.

CICA i CCS są biegłymi rewidentami, księgowymi, prawnikami, specjalistami do spraw zapobiegania i ujawniania oszustw, wykładowcami, nauczycielami. Posiadają doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu, projektowania i wdrażania kontroli. Pracują w dużych korporacjach i agencjach rządowych, w firmach świadczących usługi doradcze.

Wymogi certyfikacyjne – CICA

Do certyfikacji CICA mogą przystąpić osoby zajmujące się zawodowo księgowością, audytem, kontrolą wewnętrzną lub konsultingiem, posiadające doświadczenie związane z audytem lub oceną kontroli wewnętrznej.

Osoby nie posiadające ww. doświadczenia, w tym wykładowcy i prawnicy, powinni aplikować o kwalifikacje CCS (sekcja 5b), o ile nie wykażą, iż w swojej wcześniejszej praktyce zawodowej zajmowali się księgowością, audytem lub konsultingiem.

Edukacja:

 • Stopień licencjacki bądź magisterski ze specjalizacją Rachunkowość (40 pkt.) lub

 • Stopień licencjacki bądź magisterski ze specjalizacją Informatyka (tylko Audytorzy IT) (40 pkt.) lub

 • Zdobycie co najmniej 24 punktów CPE z dziedziny rachunkowości na studiach stacjonarnych bądź podyplomowych (40 pkt.) lub Stopień licencjacki ze specjalizacją inną niż wyżej wymienione (20 pkt.)

Dodatkowe wykształcenie nie uwzględnione powyżej:

 • MBA, MPA, MS/MA z zakresu Zarządzania lub Informatyki (10 pkt.) lub

 • Ph.D., DBA, DPA, Ed.D., J.D. (10 pkt.)

Certyfikaty (10 pkt. maximum)

 • CPA CA CIA CISA CGAP CBA CQA (10 pkt.)

 • CFE CMA CFM CGFM CITP CISM lub inny (5 pkt.)

(Uwaga: certyfikaty inne niż wymienione powyżej będą uwzględnione w procesie certyfikacji pod warunkiem, iż kandydat posiada doświadczenie zawodowe związane z kontrolą wewnętrzną. Każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie pod kątem zastosowalności danej desygnacji w kontroli wewnętrznej).

Doświadczenie zawodowe:

10 punktów za każdy pełen rok doświadczenia zawodowego, gdzie kontrola wewnętrzna stanowi co najmniej 50% zakresu obowiązków.

Minimalna ilość punktów wymagana do certyfikacji: 70

Wymogi certyfikacyjne – CCS

Do certyfikacji CCS mogą przystąpić osoby, których praca zawodowa związana jest z konsultingiem, prawem, edukacją, zarządzaniem, finansami czy działaniami operacyjnymi, jednak nie są to zadania bezpośrednio dotyczące obszaru oceny kontroli wewnętrznej, jej projektowania bądź wdrażania w organizacji.

Edukacja:

 • Stopień licencjacki ze specjalizacją Rachunkowość, Zarządzanie, Informatyka, Zapobieganie stratom lub specjalizacja dotycząca Kontroli Wewnętrznej (40 pkt.) lub

 • Stopień licencjacki bądź magisterski ze specjalizacją Informatyka (40 pkt.) lub

 • Zdobycie co najmniej 24 punktów CPE z dziedziny rachunkowości na studiach stacjonarnych bądź podyplomowych (40 pkt.) lub

 • Tytuł licencjata w jednej z powyższych specjalizacji (20 pkt.) lub

 • Doktorat z prawa (40 pkt.) lub

 • Ph.D., DBA, DPA, Ed.D. (40 pkt.) lub

 • Stopień licencjacki ze specjalizacją w jednym z wyżej wymienionych (20 pkt.)

Dodatkowe wykształcenie nie uwzględnione powyżej:

 • MBA, MPA, MS/MA z zakresu Zarządzania, Informatyki, Zapobiegania stratom lub specjalizacja dotycząca Kontroli Wewnętrznej (10 pkt.) lub

 • Ph.D., DBA, DPA, Ed.D., J.D. – dla osób, które nie są czynnymi wykładowcami (10 pkt.)

Certyfikaty (10 pkt. maximum)

 • CPA CA CIA CISA CGAP CBA CQA (10 pkt.)

 • CMA CFM CGFM CITP CISM CPP PSP CFE lub inny ( 5 pkt.)

(Uwaga: certyfikaty inne niż wymienione powyżej będą uwzględnione w procesie certyfikacji pod warunkiem, iż kandydat posiada doświadczenie zawodowe związane z kontrolą wewnętrzną. Każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie pod kątem zastosowalności danej desygnacji w kontroli wewnętrznej).

Doświadczenie zawodowe:

10 punktów za każdy pełen rok doświadczenia zawodowego, gdzie kontrola wewnętrzna stanowi co najmniej 50% zakresu obowiązków.

Minimalna ilość punktów wymagana do certyfikacji: 70