Dziękujemy za zainteresowanie członkostwem w Institute for Internal Controls. Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące uzyskania członkostwa w centrali IIC, IIC Poland Chapter (IIC Polska).
 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem info@iic-polska.org.pl

Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z regulacjami IIC, uzyskanie członkostwa w IIC Poland Chapter (polskim oddziale IIC) jest uwarunkowane uzyskaniem członkostwa w centrali IIC w Stanach Zjednoczonych. Jednak, członkostwo w IIC jest tylko dla osób posiadających desygnacje CICA lub CCS. Natomiast IIC Poland Chapter (IIC Polska), robi wyjątek dla osób, które nie kwalifikują się jeszcze na CICA lub CCS – mogą one mieć specjalne członkostwo tymczasowe (tzw. „Associate Member” – Członek Zrzeszony) w IIC Polska na okres do trzech lat. Oczekuje się od członków tymczasowych, że zdobędą oni przynajmniej desygnacje CCS w tym czasie.

Jak uzyskać członkostwo w IIC oraz w IIC Poland Chapter (IIC Polska)

Deklaracja członkowska IIC Poland Chapter (IIC Polska)

NoP_PDF_downlaod

Deklaracja członkowska – IIC USA

NoP_PDF_downlaod

Deklarację członkowską należy wypełnić czytelnie, podpisać i wysłać na adres: IIC Poland Chapter (IIC Polska), ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, z dopiskiem: “Deklaracja członkowska”.

Pełnoprawnym Członkiem IIC zostaje osoba, której deklaracja zostanie zatwierdzona przez Zarząd, oraz kandydat opłaci roczną składkę członkowską.

Członkostwo w IIC jest wyłącznie dla osób posiadających desygnacje CICA lub CCS.
Deklaracja ta („Application Form”) jest jednocześnie formularzem aplikacyjnym składanym w celu uzyskania desygnacji potwierdzających kwalifikacje zawodowe CICA oraz CCS.

Deklarację należy wypełnić w języku angielskim.

Po wypełnieniu deklarację należy od razu wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres e-mail: info@iic-polska.org.pl lub oryginał pocztą na adres IIC Poland Chapter (IIC Polska).

Pełnoprawnym członkiem Instytutu IIC zostaje osoba, której deklaracja zostanie zatwierdzona przez The Nominations Committee of The Institute for Internal Controls (IIC) oraz opłacona zostanie roczna składka członkowska.

Jeśli spełniają Państwo wymogi określone przez Komitet Nominacyjny, Centrala IIC przesyła e-mail z informacją o przyjęciu Państwa w poczet Członków IIC. Certyfikaty CICA czy CCS zostają przesłane do naszego Biura (http://iic-polska.org.pl/kontakt/), skąd wysyłamy je do naszych Członków w Polsce.

Składki Członkowskie

Uwaga Członkowie IIC w Polsce posiadającą desygnację CICA lub CCS

Aby móc korzystać ze zniżki dla rocznych składek członkowskich w IIC, osoba musi być Członkiem IIC Poland Chapter (IIC Polska).

Członkostwo w IIC Poland Chapter (IIC Polska) jest bezpłatne, ale należy wypełnić wniosek (do pobrania powyżej Deklaracja członkowska IIC Poland Chapter (IIC Polska)), który następnie zostanie zweryfikowany przez Zarząd.

Osoby, które chcą być Członkami wyłącznie w IIC w Stanach, podlegają warunkom dotyczących członków globalnych IIC i nie mają prawa do żadnych zniżek.

Wysokość składki członkowskiej do Centrali IIC:

Wysokość pierwszej składki członkowskiej w IIC wynosi: 100 USD (w tym 50 USD za rozpatrzenie wniosku CICA/CCS i 50 USD za pierwszy rok członkostwa), natomiast składka za każdy kolejny rok wynosi 75 USD.

Uwaga: Wysokość pierwszej składki rocznej dla zwykłych członków międzynarodowych wynosi 200 USD. Natomiast za każdy kolejny rok 150 USD. Jednak Zarząd IIC Poland Chapter (IIC Polska) wynegocjował dla swoich członków w Polsce 50% zniżki. Osoba z Polski, która nie jest członkiem IIC Poland Chapter, nie ma prawa do zniżki w Centrali IIC.

Płatności do Centrali dokonują Państwo kartą kredytową poprzez stronę Centrali w USA – bezpośredni link

http://www.theiic.com/applications/paybycreditcard.html

    • Prosimy wybrać opcję ‘Special Rate #2′ – 1-szy rok członkostwa (w tym również rozpatrzenie wniosku CICA/CCS) – 100 USD.

    • Aby przedłużyć członkostwo, należy wybrać opcję ‘Special Rate #1′ – 75 USD.

Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z regulacjami TheIIC, uzyskanie członkostwa w polskim oddziale IIC jest uwarunkowane uzyskaniem członkostwa w centrali TheIIC w Stanach Zjednoczonych. Jednak, członkostwo w TheIIC jest tylko dla osób posiadających desygnacje CICA lub CCS. Natomiast IIC Polska, robi wyjątek dla osób, które nie kwalifikują się jeszcze na CICA lub CCS – mogą one mieć specjalne członkostwo tymczasowe w IIC Polska na okres do trzech lat. Oczekuje się od członków tymczasowych, że zdobędą oni przynajmniej desygnacje CCS w tym czasie.