400X400IIC Polska best_LogoCMYK-kopia


IIC Poland Chapter (Oddział IIC w Polsce) powstał za zgodą Centrali The Institute for Internal Controls (IIC) w 2009 roku i przyjął polski skrót IIC Polska.

 

IIC Polska zrzesza osoby fizyczne związane zawodowo z kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, Compliance (zgodność), Governance (wymogi Ładu korporacyjnego), zarządzaniem ryzykiem oraz przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępstw, korupcji, oszustw gospodarczych i nadużyć.

 

Celem Chapteru jest upowszechnianie i promowanie profesjonalnej wiedzy o znaczeniu systemów kontroli wewnętrznej, sposobach ich wdrażania, metodach i technikach ich badania oraz monitorowania a także zapewnienia wysokiego poziomu jakości systemów kontroli wewnętrznej w małych, średnich i dużych korporacjach, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych, a ponadto promowanie zawodów Certyfikowanego Audytora ds. Kontroli Wewnętrznych (CICA) oraz Certyfikowanego Specjalisty ds. Kontroli (CCS).

Institute for Internal Controls – IIC

Celem the Institute for Internal Controls (IIC) jest promowanie efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej we wszystkich organizacjach oraz kształcenie profesjonalnych kadr, które skutecznie będą promować wdrażanie i monitorowanie efektywnych systemów kontroli wewnętrznej (w rozumieniu COSO 2013 oraz dobrych praktyk zarządzania, czyli Governance) oraz zapobiegać i ograniczać występowanie nieprawidłowości, nadużyć i oszustw finansowych i gospodarczych.

IIC jest wciąż młodą organizacją, która działa już 15 lat. Powołanie Instytutu było reakcją specjalistów takich jak biegli rewidenci, audytorzy wewnętrzni, prawnicy i profesorowie, zaniepokojonych brakiem właściwego nadzoru oraz ogromem niedopatrzeń organów zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem (zewnętrznym i wewnętrznym), co doprowadziło w ostatnich dziesięciu latach do licznych i tragicznych w skutkach nieprawidłowości finansowych, które doprowadziły do globalnego kryzysu.

Każdy kandydat na członka przechodzi rygorystyczny proces kwalifikacji. Osoby spełniające surowe kryteria otrzymują certyfikat potwierdzający zawodowe umiejętności audytorskie:

  • Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej,

  • Certified Controls Specialist (CCS) – Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli.

Siedziba TheIIC znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w południowej części stanu New Jersey. Jednak obszarem działalności Instytutu to nie tylko Ameryka Północna gdyż Instytut jest szczególnie otwarty na współpracę z resztą świata. Co miesiąc powstają nowe oddziały i rośnie ilość członków na całym świecie.

CICA i CCS posiadają doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu, projektowania i wdrażania kontroli, zarządzanie ryzykiem, Governance i Compliance (GRC) oraz zapobieganie i wykrywania oszustw. Pracują oni w korporacjach i urzędach państwowych, w organizacjach komercyjnych jak i ‘not for profit’ i w firmach świadczących usługi szkoleniowe i doradcze.

Institute for Internal Controls – IIC

  • Zapewnia profesjonalną certyfikację zawodową;

  • Ustala najwyższe standardy w przyjmowaniu Członków i nadawaniu desygnacji CICA i CCS;

  • Zapewnia przywództwo, by inspirować, budować zaufanie, uczciwość, bezstronność i profesjonalizm zawodu audytora oraz kontrolera;

  • Wymaga od wszystkich Członków spełniania surowych kryteriów naboru, odzwierciedlania swoją postawą najwyższych moralnych norm, jak również przestrzegania Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania Zawodowego;

  • Wymaga obowiązkowego uczestnictwa w programie ustawicznego profesjonalnego dokształcenia (Continuing Professional Education – CPE) w celu utrzymania ważności kwalifikacji zawodowych;

  • W 2009 roku Edmund J. Saunders uzyskał zgodę na utworzenie Oddziału (‘IIC Poland Chapter’) IIC w Polsce, którego polska nazwa brzmi: IIC Polska.