Misją Instytutu jest promowanie środowiska kontroli i audytu wewnętrznego poprzez zwiększenie wdrażania efektywnych i adekwatnych procedur w organizacjach w celu:

  • Zapobiegania oraz skutecznego wykrywania oszustw gospodarczych

  • Redukcji marnotrawstwa i ryzyka wystąpienia nadużyć i korupcji

  • Wzrostu wydajności i ekonomii operacji w instytucjach

W celu realizacji misji, The Institute for Internal Controls:

  • Zapewnia profesjonalną certyfikację zawodową; ustala najwyższe standardy w przyjmowaniu Członków i nadawaniu desygnacji CICA i CCS;

  • Zapewnia przywództwo, by inspirować, budować zaufanie, uczciwość, bezstronność i profesjonalizm zawodu audytora oraz kontrolera;

  • Wymaga od wszystkich Członków spełniania surowych kryteriów naboru, odzwierciedlania swoją postawą najwyższych moralnych norm, jak również przestrzegania Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania Zawodowego;

  • Wymaga obowiązkowego uczestnictwa w programie ustawicznego profesjonalnego dokształcenia Continuing Professional Education (CPE) w celu utrzymania ważności kwalifikacji zawodowych.

Nasza filozofia:

Powołanie Instytutu było reakcją specjalistów takich jak księgowi, konsultanci, prawnicy i trenerzy, zaniepokojonych brakiem właściwego nadzoru i ogromem różnorodnych niedopatrzeń organów zajmujących się audytem i kontrolą nad organizacjami, co doprowadziło w ostatnim czasie do masowych nieprawidłowości finansowych.

Ta sytuacja oraz nadal zauważalne, liczne nieprawidłowości w zakresie rachunkowości pogłębiają negatywny wizerunek zawodów powołanych do nadzorowania i kontrolowania organizacji. Filozofia Instytutu, który profesjonalnie zajmuje się tym problemem, nie ogranicza się jedynie do zmian w przepisach, które zostały wprowadzone w minionych latach – widzimy również konieczność wprowadzenia zmian na poziomie zawodu tak, aby objąć wszystkie obszary kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej, kontroli finansowej, kontroli operacyjnej, kontroli IT, kontroli bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.