Prezes Zarządu IIC Polska:

  • Edmund J. Saunders, FCIB, CICA, CFE, C.Dip.AF

Członkowie Zarządu:

  • Robert Michniewicz, CICA, Wiceprezes Zarzadu

  • Jarosław Czerechowski, CICA Członek Zarządu

  • Marcin Lipski, CICA, CFE, Członek Zarządu

    Office Manager:

  • Joanna Koterba

 

 

Nota biograficzna Prezesa Zarządu IIC Polska