Czas trwania:

Szkolenie 1-dniowe 8 godz. dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia

Kadra kierownicza, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością w organizacjach państwowych i samorządowych, audytorzy wewnętrzni i wiodący, koordynatorzy ds. kontroli zarządczej.

Cel szkolenia

Opracowanie własnej wewnętrznej procedury przeprowadzenia audytu strategicznego w jednostce, która ułatwiłaby organizację pracy i przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Wypracowanie własnych standardów postępowania zgodnych ze współczesnymi trendami nowoczesnego zarządzania organizacją.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Zebranie informacji, pozwalających na ocenę sposobu zarządzania jednostką, w szczególności ocenę efektywności zarządzania procesami, działaniami, czynnościami, realizowanymi w ramach zadań organizacji.

Zakres programowy szkolenia (szkolenie 1-dniowe 8 godz. dydaktycznych)

  • przygotowanie audytu,

  • planowanie audytu,

  • badanie audytowe,

  • raportowanie,

  • weryfikacja działań naprawczych.

Materiały

  • wydruk prezentacji szkoleniowych,

  • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

  • przykładowe wzory dokumentacji,

  • komplet materiałów biurowych.

Certyfikat

  • Certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez  IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA)