Czas trwania

Szkolenie 1-dniowe 8 godz. dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni i audytorzy wiodący SZJ.

Cel szkolenia

Przedstawienie kluczowych, praktycznych informacji z zakresu celów i metodologii przeprowadzenia audytu zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie doprowadzić do samodzielnego przeprowadzenia przez uczestników szkolenia, auditu przedcertyfikującego.

Zakres programowy szkolenia:

Zakres programowy ukierunkowany jest na przedstawienie metodyki auditowania SZJ zgodnej z PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego.

Procedura przeprowadzania auditu.

 • cel procedury,

 • zakres stosowania procedury,

 • definicje,

 • del audytu oraz zasady obowiązujące podczas przeprowadzania auditu,

 • rodzaje auditu,

 • kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność audytorów,

 • zespół auditowy,

 • sposób prowadzenia auditu,

 • dokumentacja auditowa,

 • komunikacja podczas auditu.

Materiały:

 • wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • przykładowe wzory dokumentacji,

 • komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez  IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA)