Czas trwania:

3 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatów).

Odbiorcy szkolenia

Kandydaci na audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie oparte jest o zalecenia nowej normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania, psychologiczne aspekty auditu oraz wymagania odnośnie auditorów i ich zachowania podczas auditów.

Program szkolenia

I dzień

Zagadnienia przepracowane z uczestnikami szkolenia:

 • Zarys struktury i podstawowych wymagań normy ISO 19011:2011,

 • Terminy i definicje stosowane przy auditowaniu,

 • Podstawowe zasady auditowania,

 • Rodzaje kryteriów auditów,

 • Zarządzanie programem auditów,

II dzień

Działania auditowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowanie planu auditu – auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania – ćwiczenie,

 • przygotowanie się do auditu – dokumenty robocze – ćwiczenie,

 • techniki przeprowadzania auditu – ćwiczenie,

 • raportowanie niezgodności i spostrzeżeń z auditu – ćwiczenie,

 • sporządzanie raportu z auditu.

III dzień

 • przeprowadzanie działań po auditowych,

 • kompetencje, pożądane cechy i ocena auditorów,

 • psychologia auditu,

 • test końcowy.

Materiały:

 • wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • przykładowe wzory dokumentacji,

 • komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez  IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA)