Każda organizacja posiadająca wdrożony system zarządzania powinna go utrzymywać i doskonalić, a jednym z narzędzi do tego służących jest audit. Umożliwia on niezależną i bezstronną ocenę przebiegu procesów w organizacji poprzez wykazanie występujących w nich mocnych i słabych stron. Jest to podstawą do wprowadzenia zmian i dalszego doskonalenia organizacji i dlatego dla każdej uczącej się organizacji niezbędne jest tego typu szkolenie.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatów).

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących organizacje, które mają już wdrożony system zarządzania jakością wg norm ISO 9000.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie oparte jest o zalecenia nowej normy PN-EN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania, psychologiczne aspekty auditu oraz wymagania odnośnie auditorów i ich zachowania podczas auditów.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu PN-EN ISO 19011:2012,

 • opisać schemat przeprowadzania auditów wewnętrznych,

 • zidentyfikować i zastosować wymagania co do zapewnienia kompetencji oraz okresowej oceny pracy auditorów,

 • przygotować program i plan auditu/auditów,

 • określić metodę próbkowania do zastosowania podczas auditu,

 • właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia auditowe,

 • przygotować dokumentację auditową, w tym listę pytań,

 • poprowadzić spotkanie otwierające oraz zamykające podczas auditu wewnętrznego,

 • właściwie wykonać działania poauditowe.

Zakres programowy szkolenia:

 • zarys struktury i podstawowych wymagań normy ISO 19011:2011,

 • terminy i definicje stosowane przy auditowaniu,

 • podstawowe zasady auditowania,

 • rodzaje kryteriów auditów,

 • zarządzanie programem auditów,

 • działania auditowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

  - przygotowanie planu auditu – auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania – ćwiczenie,

  - przygotowanie się do auditu – dokumenty robocze – ćwiczenie

  - techniki przeprowadzania auditu – ćwiczenie,

  - raportowanie niezgodności i spostrzeżeń z auditu – ćwiczenie,

  - sporządzanie raportu z auditu,

 • przeprowadzanie działań po auditowych,

 • kompetencje, pożądane cechy i ocena auditorów,

 • psychologia auditu,

 • test końcowy.

Materiały:

 • wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • przykładowe wzory dokumentacji,

 • komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA).