Czas trwania

1-dniowe 8 godz. dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia

Kierownicy jednostek i pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością – osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji i nadzorowanie wdrożenia SZJ, budowanego w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

Cel szkolenia/

Przedstawienie kluczowych, praktycznych informacji z zakresu celów i metodologii wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. Praktyczny aspekt szkolenia zapewnia zobrazowanie poszczególnych wymagań normy przykładami z wdrożeń systemów przeprowadzonych w jednostkach administracji publicznej. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem technik warsztatowych, w trakcie których przeprowadzone ćwiczenia mają za zadanie doprowadzić do poznania roli najwyższego kierownictwa i pełnomocnika w procesie wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Oczekiwany rezultat po szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie doprowadzić do samodzielnego zdefiniowania przez uczestników projektów:

 • polityki jakości,

 • głównych procesów realizowanych w ich jednostkach / organizacjach

 • planu działań umożliwiającego wdrożenie SZJ,

 • struktury podstawowych dokumentów wymaganych przy wdrożeniu systemu.

Zakres programowy szkolenia (szkolenie 1-dniowe 8 godz. dydaktycznych)

Zakres programowy ukierunkowany jest na wykorzystanie ośmiu zasad zarządzania jakością do przedstawienia filozofii wymagań PN-EN ISO 9001: 2009 w odniesieniu do zadań realizowanych w jednostce. Szczególną uwagę zwraca się na interpretację zasad zarządzania, wymagań normy oraz przedstawianie przykładów w odniesieniu do realizowanych w jednostkach procesów.

Zagadnienia przepracowane z uczestnikami szkolenia:

 • potrzeba wdrożenia SZJ (zarządzanie jakością jako sposób na organizacyjny porządek),

 • rola i zadania kierownictwa we wdrażaniu systemu,

 • zarządzanie przez cele i politykę,

 • budowanie polityki jakości – świadomość jakości i roli klienta,

 • podstawowe elementy budowy systemu,

 • wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009,

 • zarządzanie procesami,

 • założenia organizacyjne wdrożenia,

 • etapy wdrożenia,

 • normy serii ISO 9000 i certyfikacja systemu.

Materiały:

 • wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA).