Szkolenie skierowane jest do pracowników szczebla kierowniczego odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, osób odpowiedzialnych za budowę strategii w organizacji, pracowników komórek organizacyjnych przeprowadzających analizy ryzyka w wybranych obszarach operacyjnych, menadżerów odpowiedzialnych za systemy zarządzania, pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji oraz osób pragnących zdobyć umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy o istniejącym ryzyku do podejmowania decyzji.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatów).

Nabywane umiejętności:

Wszystkie poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia bazować będą na najlepszych praktykach opisanych w standardzie COSO ERM (tzw. COSO II). W trakcie szkolenia pracownicy pozyskują umiejętności związane ze skutecznym radzeniem sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem korporacyjnym, jak i z różnymi typami ryzyka; zdolnością przewidywania i  określania potencjalnych zdarzeń i przygotowania odpowiednich reakcji na nie; zdolnościami definiowania wartości dopuszczalnego poziomu (apetytu na) ryzyka, oraz oceną prawdopodobieństwa ich wystąpienia, z wykorzystywaniem potencjalnych zdarzeń jako szanse, a nie tylko jako zagrożeń; efektywniejszą oceną potrzeb i lepszą alokacją zasobów dzięki umiejętności przewidywania zdarzeń i skutków jakie mogą się z nimi wiązać.

Zarys programowy szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Identyfikacja obszarów zagrożonych ryzykiem korporacyjnym.

 • Analiza i oszacowanie ryzyka korporacyjnego.

 • Metody reakcji na ryzyko.

 • Ryzyko a szanse.

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem.

 • Apetyt na ryzyko.

 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym a codzienna działalność organizacji (cele: strategiczne, operacyjne, sprawozdawczości, zgodności).

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez  IIC Chapter Poland oraz przyznanie punktów CPE (NASBA)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]